Spotkanie dla działaczy społecznych Carrefour

Spotkanie dla działaczy społecznych Carrefour

  • 30.05.2018
  • Praca

Dlaczego warto pomagać, jak zaangażować innych w akcje społeczne i od czego zależy sukces wydarzeń specjalnych w sklepach? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi pracownicy sklepów Carrefour z całej Polski w trakcie spotkania w inkubatorze technologicznym C4 Retail Lab. Swoimi doświadczeniami dzielili się z nimi m.in. popularny aktor Radosław Pazura, Karol Krzyczkowski z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Łukasz Osowicz w agencji Live.

Carrefour Polska zorganizował w C4 Retail Lab wyjątkowe spotkanie dla lokalnych działaczy, organizatorów i społeczników ze swoich sklepów. Wzięli w nim udział pracownicy, którzy zgłosili w konkursie Talenty Carrefour swoją pasję pomagania potrzebującym, a także osoby organizujące w sklepach akcje społeczne i ciekawe lokalne inicjatywy.

Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk z zakresu organizacji wydarzeń oraz zaangażowania innych w ważne społeczne projekty. W spotkaniu wziął udział m.in. popularny aktor, a jednocześnie fundator Fundacji Kapucyńskiej, Radosław Pazura, który odpowiedział pracownikom Carrefour o swoim zaangażowaniu na rzecz pomocy osobom bezdomnym. Warto dodać, że Fundacja Carrefour przekazała grant dla Fundacji Kapucyńskiej na wsparcie budowy nowej jadłodajni dla bezdomnych, której otwarcie planowane jest w sierpniu 2018 r.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Talenty Carrefour”, który realizowany jest od 2017 roku. Wpisuje się on w politykę różnorodności realizowaną przez sieć. Jego celem jest rozwój pasji i zainteresowań pracowników.