Carrefour Polska wyróżniony w rankingu odpowiedzialnych firm 2017

Carrefour Polska wyróżniony w rankingu odpowiedzialnych firm 2017

  • 11.05.2017
  • Zrównoważony rozwój

Carrefour zdobył platynowe wyróżnienie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017 – najważniejszym rankingu CSR w Polsce. Dziennik Gazeta Prawna ocenił jakość zarządzania CSR w Carrefour jako zaawansowaną. Wyniki rankingu ogłoszono 11 maja podczas gali Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

Organizatorzy docenili Carrefour Polska za kompleksowe podejście do swojego zaangażowania społecznego. Polityka CSR Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: „STOP Marnotrawstwu”, „Z miłości do Zdrowia” oraz „Różnorodność”.

Firmy uwzględnione w rankingu były oceniane w czterech obszarach: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, odpowiedzialne relacje, zrównoważony rozwój, odpowiedzialne innowacje. Dział Komunikacji Zewnętrznej i PR, we współpracy z innymi działami merytorycznymi, przeprowadził analizę i weryfikację działań z zakresu CSR w Carrefour i na podstawie otrzymanych wyników przygotował zgłoszenie do rankingu. Warto także dodać, że Carrefour w klasyfikacji firm pod katem odpowiedzialnych innowacji uzyskał najwyższy wynik spośród wszystkich firm wielkiej dystrybucji.

Ranking Odpowiedzialnych Firm publikowany jest nieprzerwanie od 11 lat. Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą Dziennika Gazety Prawnej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ranking powstaje w oparciu o wyniki prezentowane przez firmy i poddane weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów - profesora Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz  dziennikarza Jarosława Horodeckiego. Audytorem rankingu jest firma doradcza Deloitte.