Carrefour w czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018

Carrefour w czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018

  • 20.06.2018
  • Zrównoważony rozwój

Carrefour Polska znalazł się w gronie najbardziej zaangażowanych firm na rzecz CSR w Polsce. Sieć zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii „Usługi, handel i transport” oraz szóstą lokatę w TOP10 całego rankingu. Ogłoszenie wyników odbyło się 15 czerwca w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Carrefour został doceniony za kompleksowe i jakościowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Eksperci CSR oceniający największe firmy działające na polskim rynku zaliczyli Carrefour do grona podmiotów, które w dojrzały sposób podchodzą do ciągłego udoskonalania sposobu swojego działania i rozwoju CSR. W tegorocznym plebiscycie udział wzięło 70 organizacji.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to inicjatywa realizowana w Polsce od 12 lat. Jej celem jest badanie jakości systemów zarządzania CSR przez firmy. Od 2018 roku organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, a partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland.

Przedsiębiorstwa oceniane były przez ekspertów na podstawie specjalnej ankiety, na którą w tym roku składało się 40 pytań pogrupowanych w cztery kategoriach: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem i wybrane wskaźniki odpowiedzialności. Carrefour Polska zdobył 440 punktów na 500 możliwych, w tym maksymalną liczbę punktów w kategoriach polityka zrównoważonego rozwoju i zarządzanie pozytywnym wpływem.