Innowacje Carrefour na targach CSR

Innowacje Carrefour na targach CSR

  • 18.04.2018
  • Zrównoważony rozwój

12 kwietnia w Warszawie odbyły się 7. Targi CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). To największe w Polsce spotkanie dotyczące CSR, łączące firmy, instytucje i organizacje pozarządowe. Carrefour Polska zaprezentował swoje działania CSR i uczestniczył w części konferencyjnej wydarzenia.

Hasłem siódmej edycji targów był „Biznes we współpracy”. Podczas wydarzenia Carrefour przybliżył inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju, transformacji żywieniowej i sharing economy, podkreślając znaczenie partnerstwa w poszczególnych projektach oraz jego roli w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawiciele firmy odbyli wiele inspirujących rozmów z gośćmi targów, którzy często odwiedzali stoisko Carrefour.

W ramach części konferencyjnej targów, która również tematycznie nawiązywała do idei współpracy, Carrefour przygotował wystąpienie „Ekonomia współpracy, blockchain – innowacje w CSR”. Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska zaprezentował innowacyjne projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakie sieć realizuje na świecie oraz w Polsce. Przybliżył on zastosowanie nowej technologii blockchain, która służy zwiększeniu transparentności i bezpieczeństwa oraz umożliwia klientom zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Jako przykład podano kurczaka z Auvergne marki „Jakość z Natury Carrefour”.

Ponadto, przedstawiono usługę „Sąsiatki” rozwijaną przez Carrefour Polska, która jest inicjatywą z zakresu ekonomii współpracy. Słuchacze poznali też dobre praktyki CSR z innych państw: aplikację Bringo z Rumunii czy wyjątkowy proszek spożywczy FoPo z Francji, który pomaga w walce z marnowaniem żywności. Wystąpienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Drugi rok z rzędu Carrefour Polska z największą liczbą dobrych praktyk CSR

Ważnym punktem programu 7. Targów CSR była premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” FOB, który jest największym w Polsce przeglądem inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Carrefour Polska okazał się liderem publikacji pod względem liczby opisanych inicjatyw pośród wszystkich firm, których działania CSR można znaleźć w raporcie.

Spośród 42 projektów zgłoszonych przez firmę inicjatyw, pozytywnie oceniono aż 40 z nich. FOB docenił aż 19 projektów Carrefour z obszaru wsparcie partnerów, m.in. programy dla pracowników „Talenty” i „Comex Shadows”, rozwój działalności C4 Retail Lab, cykliczne spotkania szkoleniowe dla dostawców, czy wsparcie udzielane przez Carrefour organizacjom pozarządowym. W raporcie znalazło się też 14 inicjatyw z zakresu bioróżnorodności (np. rozwój oferty produktów ze znakiem FSC, sieć „Pszczelich hoteli”, deklaracja wycofania z oferty jajek z chowu klatkowego) i 7, których celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu (np. gospodarowanie odpadami BIO, energooszczędne rozwiązania w sklepach, optymalizacja transportu).