Franczyza Carrefour

Franczyza Carrefour

To skuteczny sposób na rozwój Twojego biznesu.

Masz sklep lub pomysł na biznes?
Zależy Ci na wsparciu silnego i wiarygodnego partnera?
Myślisz: Franczyza – czy warto?

Zobacz, co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

 • Silną i znaną markę

  Silną i znaną markę

 • Sprawdzony i skuteczny koncept handlowy

  Sprawdzony i skuteczny koncept handlowy

 • Stałe wsparcie przez cały okres współpracy

  Stałe wsparcie przez cały okres współpracy

Nasze podejście

"Sklepy osiedlowe i sklepy convenience są najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem polskiego rynku. Carrefour dostrzega te trendy i inwestuje w rozwój tego formatu. Naszym partnerom oferujemy modele współpracy, które skutecznie odpowiadają na potrzeby klientów i zwiększają sprzedaż."

Tareck Ouaibi

Prezes Zarządu Carrefour Polska

Tareck Ouaibi

Dzięki współpracy z Carrefour zyskujesz dostęp do innowacji!

Nowoczesne rozwiązania, takie jak aplikacja mobilna Mój Carrefour czy usługa click&collect, po przetestowaniu w placówkach własnych Carrefour są wdrażane w sklepach franczyzowych.

Tego typu usługi dodatkowe pozwalają zaistnieć w lokalnej społeczności oraz nawiązać i zacieśnić relacje z klientami.

<p>Ecommerce</p>

Ecommerce

<p>SąSiatki</p>

SąSiatki

<p>Supermarkety</p>

Supermarkety

<p>Scan&amp;Go</p>

Scan&Go

<p>Hipermarkety</p>

Hipermarkety

<p>Aplikacja M&oacute;j Carrefour</p>

Aplikacja Mój Carrefour

<p>Sklepy osiedlowe</p>

Sklepy osiedlowe

„Oferta franczyzowa Carrefour to elastyczne rozwiązania i przyjazny model współpracy. Kierujemy ją tak do osób mających już doświadczenie w handlu, jak i tych, którzy właśnie decydują się na prowadzenie sklepu. Dzięki dużej różnorodności formatów jesteśmy w stanie dopasować naszą ofertę franczyzową do potrzeb i możliwości partnera, lokalizacji, a przede wszystkim potrzeb lokalnego klienta”.

Wojciech Sypień

Dyrektor Franczyzy Carrefour Polska

Wojciech Sypień

Co to jest franczyza?
 

Franczyza to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której niezależny przedsiębiorca prowadzi swój biznes pod szyldem innej marki, korzystając z jej rozwiązań i rozpoznawalności. Współpraca w ramach franczyzy odbywa się pomiędzy prawnie i finansowo oddzielnymi i niezależnymi przedsiębiorcami: franczyzodawcą (np. Carrefour) i jego indywidualnymi franczyzobiorcami.

Relacje pomiędzy franczyzobiorcą, a franczyzodawcą są regulowane odpowiednimi umowami, które precyzują zasady franczyzy, dając stronom gwarancję rzetelnego przebiegu współpracy i chroniąc ich interesy.

Dla osób, które szukają możliwości prowadzenia własnego biznesu, ale nie dysponują odpowiednim doświadczeniem czy kapitałem lub też chciałyby skorzystać z głównej zalety franczyzy, czyli możliwości skorzystania z gotowego, sprawdzonego konceptu biznesowego, ta forma prowadzenia działalności jest opcją godną uwagi.

Franczyza – czy to się opłaca?

Carrefour pomaga swoim franczyzobiorcom w prowadzeniu firmy, doradza i zapoznaje z najnowszymi innowacjami i technologiami. To wszystko sprawia, że wielu z nich odniosło sukces.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa (dalej: „Carrefour Polska” lub „administrator”).
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@carrefour.pl, telefonicznie pod wskazanym powyżej numerem lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia oraz w celu przygotowania i wysłania do Pani/Pana odpowiedzi na zgłoszenie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].
b) w monitorowania jakości obsługi Klientów oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
c) w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu istnienia ewentualnych roszczeń oraz obronie przed wnoszonymi przeciwko Carrefour Polska roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Carrefour Polska w obszarze archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usług informatycznych, prawnych, podatkowych, audytorskich firmom kurierskim i pocztowym oraz podmiotom z grupy Carrefour.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny do przygotowania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie oraz przekazania Pani/Panu treści odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie niezbędnym do ustalenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Administrator może przekazać Pani/Pana dane do państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydanej zgodnie z art. 45 RODO przez Komisję Europejską – do podmiotu objętego certyfikacją w ramach zawartej pomiędzy Unią Europejską a USA umowy w przedmiocie ochrony prywatności („Data Privacy Framework”).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie w formie listownej, mailowej lub telefonicznej.
10. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.

Kontakt

 • Kontakt

  Jesteś zainteresowany franczyzą?
  Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.