Działalność społeczna

Działalność społeczna

Działalność Fundacji Carrefour

Misją Fundacji Carrefour, założonej w 2000 roku, jest walka z wykluczeniem społecznym oraz pomoc w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych. Fundacja Carrefour przeciwdziała nierównościom społecznym związanym bezpośrednio lub pośrednio z żywieniem. Fundacja organizuje i prowadzi zbiórki żywności oraz przekazuje dary żywnościowe najbardziej potrzebującym, aby każdego dnia walczyć z wykluczeniem. Przyczynia się do rozwoju gospodarstw rolnych oraz wpiera zawody związane z gastronomią. Prowadzi również liczne programy żywnościowe promujące zdrową i zbilansowaną dietę. Fundacja Carrefour niesie pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym, głównie poprzez wsparcie logistyczne. Fundacja oferuje stowarzyszeniom zdobyte przez Grupę Carrefour know-how po to, by jak najszybciej dostarczyć najpotrzebniejsze produkty do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Fundacja Carrefour wspierała i wspiera również polskie organizacje. Od początku swojej działalności Fundacja wspiera projekty realizowane przez organizacje w Polsce.

Fundacja Carrefour na granty dla beneficjentów z Polski przekazała do grudnia 2019 roku 3 713 268 euro.

ABC Zdrowego Żywienia

ABC Zdrowego Żywienia

ABC Zdrowego Żywienia

Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Caritas Polska „Skrzydła”

Caritas Polska „Skrzydła”

Caritas Polska „Skrzydła”

Caritas Polska, „Dożywiania z Carrefour”

Caritas Polska, „Dożywiania z Carrefour”

Caritas Polska, „Dożywiania z Carrefour”

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

Pomoc dla powodzian w 2004 i 2010 roku

Pomoc
dla powodzian
w 2004 i 2010 roku

Pomoc
dla powodzian
w 2004 i 2010 roku

Lokalne zaangażowania

Lokalne zaangażowania

Angażujemy się w liczne akcje lokalne z dziedziny ekologii, promocji sportu i zdrowego stylu życia. Nasze sklepy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, szkoły, domy dziecka oraz współpracują z organizacjami pożytku publicznego.

Carrefour dba o dobre, sąsiedzkie relacje. Każdego roku supermarkety sieci organizują „Dzień Sąsiada”, którego celem jest uprzyjemnienie klientom codziennych zakupów i umożliwienie spędzenie czasu w sposób atrakcyjny, blisko swojego miejsca zamieszkania. Carrefour stara się aktywnie angażować w życie lokalnych społeczności i sprawiać, aby sklepy stały się codziennym miejscem spotkań.

Warto dodać, że Carrefour szanuje lokalne przyzwyczajenia swoich klientów i na bieżąco je analizuje. Sieć zapewnia szeroką gamę produktów pochodzących od lokalnych dostawców, a klienci Carrefour mają stały dostęp do świeżych produktów sezonowych, takich jak np. warzywa i owoce. Takie działania nie tylko korzystnie wpływają na asortyment sieci sklepów, ale także wspierają rozwój gospodarczy rejonów, w których Carrefour prowadzi działalność oraz rozwój lokalnych społeczności.

Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny

Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny

Pragnąc wspierać osoby potrzebujące, wprowadziliśmy Kartę Seniora, która daje możliwość rabatów na zakupy osobom po 60. roku życia. Jesteśmy też pierwszą wielką siecią dystrybucji, która przystąpiła do programu Karta Dużej Rodziny.