Koalicja na rzecz Bio

Koalicja na rzecz Bio

Idea powołania inicjatywy

Idea powołania inicjatywy

Promocja rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, a także demokratyzacja żywności bio są dla Carrefour Polska kluczowymi elementami. Dlatego sieć angażuje się we wszelkiego rodzaju działania, jakie służą budowie potencjału rolnictwa i przetwórstwa żywności ekologicznej oraz wzmocnieniu tego segmentu polskiego rolnictwa.

Jednym z takich działań jest aktywne członkostwo w Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, która powstała w listopadzie 2018 roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członkowie założyciele

Członkowie założyciele

Inicjatywa zgromadziła wielu ekspertów związanych z naturalnymi kierunkami produkcji rolniczej i ekologiczną żywnością. W skład Grupy Inicjatywnej Koalicji wchodzą przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Carrefour Polska
  • Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • Stowarzyszenia EKOŁAN
Cel koalicji

Cel koalicji

Celem Koalicji jest przede wszystkim wypracowanie standardów działania i rozwiązań problemów dotyczących rozwoju rynku żywności bio, a także opracowanie projektów w zakresie gospodarczym, handlowym, edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym. Ponadto inicjatywa odpowiadać ma za upowszechnianie wiedzy z tego zakresu wśród producentów, przetwórców, handlowców oraz konsumentów. Działania Koalicji pozwolą m.in. wypromować wśród konsumentów produkty ekologiczne, a także zwiększyć ich dostępność w sklepach w całej Polsce.

Wyzwania rynku żywności bio

Wyzwania rynku żywności bio

Podczas pierwszego spotkania Koalicji, które odbyło się w styczniu 2019 r., omówiona została sytuacja rolnictwa ekologicznego w Polsce, a także zdefiniowane zostały najważniejsze wyzwania dla rynku żywności bio w kraju.

Rozpoznanie głównych barier, które wstrzymują rozwój rynku żywności bio w Polsce, pozwoliło Koalicjantom wyznaczyć priorytetowe kierunki działania.