FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są warunki zatrudnienia?

  Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Wymiar etatu jest uzależniony od stanowiska. Na pierwszym etapie, oferujemy umowę na 6 miesięcy, a następnie umowę na czas nieokreślony.
 • Czy proponujecie pracownikom dodatkowe benefity?

  Tak, naszym pracownikom oraz ich bliskim oferujemy atrakcyjny pakiet benefitów, m.in.: dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczeń, rabatów na zakupy w sklepach Carrefour, wyprawek dla dzieci, czy pakietu rekreacyjnego. Staramy się, aby świadczenia były dostosowane do różnorodnych potrzeb naszych odbiorców.
 • Jakie są godziny pracy?

  W sklepie mamy pracę zmianową (dwu lub trzyzmianową). Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są uzależnione od godzin otwarcia i zamknięcia sklepu, od charakteru pracy oraz zajmowanego stanowiska. W biurach firmy godziny pracy są standardowe.
 • Czy pracownik otrzymuje służbowy telefon i laptop?

  W zależności od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanych zadań nasi pracownicy otrzymują narzędzia, które są niezbędne w codziennej pracy (np. telefon, laptop…)
 • Czy na wszystkich stanowiskach wymagane jest doświadczenie zawodowe?

  Nie na wszystkich stanowiskach wymagamy doświadczenia zawodowego. Umożliwiamy rozwój także ludziom młodym, dopiero rozpoczynającym swoją karierę.
 • Jakie są możliwości rozwoju zawodowego, awansu?

  Dzięki multiformatowości naszej sieci możemy zaproponować cross-formatowe ścieżki kariery, obejmujące sklepy i biura firmy. Nasi pracownicy mogą awansować na wyższe stanowiska w firmie, o większym zakresie odpowiedzialności lub rozwijać się poziomo. Warto także dodać, że promocja wewnętrzna jest dla nas bardzo ważna.
 • W jaki sposób firma pomaga pracownikom w rozwoju zawodowym?

  Rozwój zawodowy wspieramy na wszystkich etapach kariery. Zapewniamy szkolenia przygotowujące i wdrażające nowych pracowników do pracy, rozwijające na zajmowanym stanowisku oraz przygotowujące do objęcia większej odpowiedzialności lub zmiany stanowiska. Nasi pracownicy otrzymują również wsparcie finansowe w realizacji własnych działań podnoszących kwalifikacje zawodowe np. kursy doszkalające, studia.
 • Czy w firmie przeprowadzana jest ewaluacja roczna?

  Od ponad 10 lat w naszej firmie funkcjonuje proces zarządzania karierami i rozwoju kompetencji. Obejmuje wszystkich pracowników. Na jego podstawie jest opracowywana polityka awansów i ścieżek karier.
 • Jaka jest kultura organizacyjna firmy?

  Kultura organizacyjna Carrefour jest oparta na wzajemnym szacunku i równym traktowaniu. Jako sygnatariusz Karty Różnorodności aktywnie realizujemy jej zasady na co dzień. Budujemy transparentną organizację opartą na delegowaniu odpowiedzialności.
 • Gdzie pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie?

  Nasi pracownicy mają do dyspozycji różnorodne narzędzia do wyrażania swoich opinii i sugestii, są to m.in. cykliczne spotkania, infolinia, adres e-mail. Biorą także udział w badaniu satysfakcji z pracy.
 • W jaki sposób reagujecie na sytuacje konfliktowe? Czy macie specjalny system do tego typu zgłoszeń?

  Dobre relacje w zespole i z przełożonym są dla nas kluczowe. Wprowadziliśmy określone procedury i zasady postępowania, wspierające pozytywne rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych. W naszej firmie obowiązuje także Kodeks Etyki Zawodowej, gdzie wzajemny szacunek oraz sprzeciwianie się wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji są wymienione jako jedne z najważniejszych wartości.
 • Czy w firmie są związki zawodowe? Jak układa się współpraca?

  W firmie funkcjonują związki zawodowe. Prowadzimy z nimi otwarty dialog, regularnie się spotykamy, konsultujemy ważne, strategiczne decyzje. O jakości naszej współpracy ze związkami zawodowymi świadczy wyróżnienie „Za wzorcowy dialog społeczny” przyznane nam przez Krajową Sekcję Handlu NSZZ „Solidarność”.

Kontakt

Śmiało! Zapytaj nas o pracę w Carrefour. A jeśli dziś wiesz, że chcesz dołączyć do naszego zespołu, wybierz swoją ulubioną formę kontaktu i aplikowania.

Zostaw CV

Daj się poznać z jak najlepszej strony.

Odwiedź nas w sklepie

Zapytaj o aktualne oferty pracy w Punkcie Obsługi Klienta.

Aplikuj przez LinkedIn

Masz konto na LinkedIn? Poznaj nas lepiej i aplikuj.