Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Carrefour realizuje koncepcję Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie w ramach strategii biznesowej. Działania te dotyczą takich obszarów jak gospodarka, społeczeństwo czy ochrona środowiska.

"Nasza polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie opiera się na trzech filarach: zwalczaniu wszelkich form marnotrawstwa, ochronie bioróżnorodności oraz wsparciu partnerów. Od wielu lat realizujemy kompleksowe projekty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, ochrony zasobów naturalnych, jak i pomocy osobom wykluczonym społecznie."

Tareck Ouaibi

Dyrektor Generalny Carrefour Polska

Tareck Ouaibi

Co robimy

 • EDUKUJEMY

  EDUKUJEMY

  Zachęcamy do dbania o zdrową dietę i aktywność fizyczną oraz wybierania zróżnicowanych produktów.

 • PRZECIWDZIAŁAMY MARNOTRAWSTWU

  PRZECIWDZIAŁAMY MARNOTRAWSTWU

  Walczymy z marnotrawstwem, a także promujemy przeciwdziałanie temu zjawisku wśród klientów
  i dostawców.

 • DBAMY O ŚRODOWISKO

  DBAMY O ŚRODOWISKO

  Angażujemy się w inicjatywy proekologiczne, wspieramy odpowiedzialny połów, zrównoważone rolnictwo i tworzymy pszczele hotele.

 • POMAGAMY

  POMAGAMY

  Walczymy z wykluczeniem społecznym, pomagamy potrzebującym i wspieramy projekty realizowane przez organizacje w Polsce.

 • DOCENIAMY PRACOWNIKÓW

  DOCENIAMY PRACOWNIKÓW

  Robimy wszystko, aby umożliwić naszym pracownikom rozwój oraz podnoszenie kompetencji.

 • WSPÓŁPRACUJEMY

  WSPÓŁPRACUJEMY

  Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z naszymi partnerami i dbamy o relacje
  z otoczeniem biznesowym, a także jesteśmy wrażliwi na potrzeby lokalnych społeczności.

Nasze działania

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.