ABC Zdrowego Żywienia

ABC Zdrowego Żywienia

1. edycja ABC Zdrowego Żywienia

1. edycja ABC Zdrowego Żywienia

1.edycja projektu ABC zrealizowana została w 2015 roku, a jego odbiorcami były dzieci oraz seniorzy.

W czasie trwania programu zorganizowano 240 warsztatów, poprowadzonych przez 70 ekspertów z 6 ośrodków naukowych, docierając do osób ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Cykl warsztatów obejmował 5 bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, sensoryczno-konsumencki, higieniczny i kulinarny, a dla każdej z grup przygotowano odrębne scenariusze zajęć.

Wyniki zrealizowanych w ubiegłym roku badań ujawniły niedostateczną znajomość prawidłowego żywienia wśród uczestników. Jednak po zakończonych warsztatach wśród 80% uczestników odnotowano lepsze rezultaty w testach wiedzy dotyczących żywności i żywienia niż na początku zajęć.

2. edycja ABC Zdrowego Żywienia

2. edycja ABC Zdrowego Żywienia

We wrześniu 2016 roku zakończyła się 2. edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” pod nazwą „ABC Żywienia Dzieci”, którego celem było podnoszenie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji eliminowanie popełnianych błędów poprzez zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy projektu przeszli cykl interaktywnych zajęć edukacyjnych, podczas których nauczyli się podejmowania racjonalnych wyborów żywieniowych, komponowania oraz przygotowywania zbilansowanych posiłków, zwracając uwagę na ich wartość odżywczą i zasady higieny.

Organizatorzy przeprowadzili zajęcia z udziałem 1000 uczestników, z czego ponad 40% pochodziło z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Oprócz warsztatów firma zorganizowała także specjalne wydarzenia w hipermarketach Carrefour, które miały na celu zachęcenie dzieci i rodziców do zdrowej diety. Wzięło w nich udział ponad 2 000 klientów, a także pracownicy sklepów Carrefour wraz z rodzinami.

Jednostki naukowe zaangażowane w 1. i 2. edycję:

  • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Usług i Handlu, Akademia Morska w Gdyni
  • Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Filia w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
3. edycja ABC Zdrowego Żywienia

3. edycja ABC Zdrowego Żywienia

3.edycja ABC Zdrowego Żywienia rozpoczęła się w październiku 2017 r. Edycja ta została poszerzona o nowe, innowacyjne dzialania – w ramach projektu zrealizowano ogólnopolskie badanie "Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?", opracowano atrakcyjne materiały edukacyjne dla szkół oraz podręcznik metodyczny dla nauczycieli, a także przygotowao "Zdrową apkę" - aplikację mobilną dla najmłodszych, która ma im pomóc w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów żywieniowych. 

Inicjatywa otrzymała patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.