Carrefour Polska z nagrodą Good Egg Award 2023 za innowacyjne działania na rzecz dobrostanu kur niosek

Carrefour Polska z nagrodą Good Egg Award 2023 za innowacyjne działania na rzecz dobrostanu kur niosek

  • 02.06.2023
  • Zrównoważony rozwój

Carrefour Polska w sposób transparentny rocznie publikuje swój postęp we wdrożeniu nie tylko jaj świeżych z chowu bezklatkowego, ale również produktów marki własnej (makaronów, majonezów, ciastek) z zawartością jaja, co jest kolejnym krokiem do całkowitego wycofania jaj klatkowych. W tym roku firma również wykluczyła ze swojego łańcucha dostaw systemy combi, które pozwalają na tymczasowe zamykanie kur niosek. To właśnie te działania zostały docenione przez organizację Compassion in World Farming, która przyznała Carrefour prestiżowe wyróżnienie Good Egg Award 2023.

Na świecie żyje ponad 25 miliardów kur. Nawet jedna czwarta z nich jest potrzebna, aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na jaja. W Europie liczbę kur szacuje się na około 360 milionów, z czego ponad połowa znajduje się w uprzemysłowionych systemach klatkowych. Prawo unijne wymaga od hodowców kur niosących jaja w takich warunkach (tzw. trójki), zapewnienia im jedynie 750 cm2 powierzchni życiowej (kartka formatu A4 ma 623 cm2 powierzchni). Na półkach sklepów Carrefour od 2019 nie ma takich jaj, w ramach marki własnej sieci.

Good Egg Award 2023 za zaangażowanie i innowacje

Organizacja Compassion in World Farming, wiodąca organizacja międzynarodowa zajmująca się dobrostanem zwierząt hodowlanych oraz zrównoważonym rolnictwem doceniła ten fakt, przyznając Carrefour Polska prestiżową nagrodę Good Egg Award 2023, jako pierwszej firmie w Polsce. Wzięto pod uwagę różne czynniki, począwszy od niestrudzonej pracy nad poprawą standardów hodowli kur, przez transparentną komunikację o postępie we wdrożeniu tych działań po wykluczenie systemów combi oraz oficjalne wsparcie europejskich planów całkowitego zakazu klatek dla kur niosek. Doceniono także długotrwałe zaangażowanie w poprawę warunków dla zwierząt hodowlanych.

Realne działania Carrefour na rzecz dobrostanu zwierząt

W ramach swojego programu zrównoważonego rozwoju, Carrefour ustanowił surowe normy i wytyczne dla dostawców, aby zapewnić, że zwierzęta są hodowane w odpowiednich warunkach. Firma promuje również systemy hodowli, które minimalizują stres zwierząt i zapewniają im naturalne środowisko. Ponadto Carrefour współpracuje z organizacjami zajmującymi się ich dobrostanem, aby stale doskonalić swoje praktyki i rozszerzać zakres swojego wpływu.

Ważnym krokiem w tym kierunku było zobowiązanie Carrefour do całkowitego wycofania ze sprzedaży żywego karpia do 2021 roku. Zobowiązanie to zostało wypracowane wspólnie z dostawcami sieci, którzy mieli czas na dostosowanie swojej hodowli do nowych warunków przygotowania i transportu ryb.

W przypadku wołowiny i wieprzowiny, Carrefour dostosowuje swoją ofertę marki własnej do 10 priorytetowych obszarów dotyczących dobrostanu zwierząt, takich jak zagęszczenie hodowli, dostęp do światła, troska o behawioryzm czy transport. Celem jest zapewnienie wyższych standardów hodowli zwierząt i jakości produktów oferowanych klientom.

Warto również zwrócić uwagę na markę "Jakość z Natury" Carrefour, która powstała we współpracy z polskimi rolnikami prowadzącymi gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Produkty tej marki, takie jak pstrąg, jaja z wolnego wybiegu, miód, masło czy twaróg, są kontrolowane pod kątem dobrostanu zwierząt, co stanowi istotny element ich jakości.