Carrefour Polska stawia na równe szanse

Carrefour Polska stawia na równe szanse

  • 24.07.2023
  • Zrównoważony rozwój

Nowy skład grupy zarządzającej Carrefour Polska to rezultat konsekwentnie prowadzonej polityki równych szans. Wraz z ostatnią zmianą, siecią pokieruje zarząd składający się z trzech kobiet i trzech mężczyzn. Połowa osób to Polacy, połowa pochodzi z zagranicy. To pełny parytet i potwierdzenie, że różnorodność i inkluzywność to nie tylko deklarowane wartości, ale konkretne działania.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych firm działających w Polsce stanowią 43 proc. kadry - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego1, który powołuje się na dane Eurostatu. I choć na wyższych szczeblach sytuacja uległa poprawie w ciągu ostatniej dekady, to wciąż nie można mówić o parytecie.

Jednym z filarów strategii Carrefour Polska jest różnorodność, co przekłada się między innymi na prowadzenie inkluzywnej polityki równych szans na rynku pracy. Firma już w 2013 roku przystąpiła do podpisania Karty Różnorodności. Była wówczas pierwszym przedstawicielem branży handlowej, który postawił na to, że chce świadomie i regularnie ją promować. Ostatnia zmiana w grupie zarządzającej Carrefour w Polsce, czyli ComEx Polska, wprowadziła całkowitą równość do jego składu. 

Stanowisko Dyrektor Handlowej i Supply Chain oraz członka grupy zarządzającej  ComEx Polska od 1 września obejmie Joëlle Bejjani, obecna Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży we Francji. 

Na stanowisko członka grupy zarządzającej ComEx Polska i Dyrektora Nieruchomości, Ekspansji i Aktywów Carrefour Polska od 1 sierpnia awansowana została Agata Kopytyńska – dyrektor Nieruchomości i Ekspansji w Carrefour Polska. Agata Kopytyńska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży retail w obszarze nieruchomości i finansów. Również od 1 sierpnia stanowisko Dyrektora Finansowego oraz członka grupy zarządzającej - ComEx Polska obejmie Nicolas Legendre.

Sześcioosobowy skład grupy Comex to także jej dotychczasowi członkowie: Tareck Quaibi (Prezes Zarządu),  Justyna Orzeł (Wiceprezeska Zarządu, Sekretarz Generalna i Dyrektorka Zasobów Ludzkich) oraz Robert Stupak (Dyrektor Marketingu, Digital, E-commerce i IT).

Carrefour stara się o równość różnych grup społecznych, walcząc z wykluczeniem. Sieć współpracuje z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, a także z działającym w jej ramach Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Na mocy wspólnego projektu w sklepach marki powstało 480 miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z doświadczeń Grupy Carrefour wynika, że głuchoniemi kasjerzy często osiągają wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy.

1 Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”, kwiecień 2023, źródło: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/05/PIE-Raport_Sytuacja_kobiet.pdf