Grant Fundacji Carrefour na wsparcie bezdomnych w Polsce

Grant Fundacji Carrefour na wsparcie bezdomnych w Polsce

  • 03.04.2018
  • Zrównoważony rozwój

Fundacja Carrefour przyznała grant w wysokości 67 018 euro na budowę jadłodajni dla bezdomnych i potrzebujących, która prowadzona jest w Warszawie przez Fundację Kapucyńską im. bł. Ancieta Koplińskiego. Uroczyste wręczenie czeku na realizację projektu „Szansa dla bezdomnych – pokonanie marginalizacji” odbyło 27 marca podczas konferencji rocznej Carrefour Polska.

W Polsce żyje ponad 33 tysiące bezdomnych. Problem jest poważny, a sytuacja najgorzej wygląda w dużych miastach. Bezdomni potrzebują wsparcia profesjonalnych organizacji, które pomagają im w sposób kompleksowy. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Kapucyńska, która codziennie wydaje ponad 300 ciepłych posiłków dla bezdomnych i ubogich. Celem działalności Fundacji Kapucyńskiej jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc potrzebującym, ubogim i bezdomnym.

Działania organizacji postanowiła wspomóc Fundacja Carrefour. Przekazała ona grant, który pozwoli na wyposażenie nowej jadłodajni, której uroczyste otwarcie planowane jest w czerwcu 2018 roku. Obecnie kuchnia funkcjonuje w starym budynku, w którym nie ma odpowiednich warunków na jej prowadzenie.

Symboliczny czek z rąk Guillaume’a de Colongesa, Dyrektora Wykonawczego na Europę Północną i Wschodnią oraz Roberta Nocenia, Sekretarza Generalnego Carrefour Polska odebrali w trakcie konferencji rocznej Carrefour Polska – Radosław Pazura, Fundator Fundacji Kapucyńskiej oraz Marek Seretny, Prezes Fundacji.

Carrefour od początku swojej działalności w Polsce podchodzi kompleksowo do swojego zaangażowania społecznego. W działalność charytatywną angażuje się zarówno centrala, jak i sklepy sieci w całej Polsce, a wsparcie Fundacji Carrefour umożliwia realizację dużych projekty społecznych, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby potrzebujących w całym kraju.